eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till eAT-provet 22 februari 2019 är öppen.

Alla AT-läkare ha genomfört fyra godkända medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne, för att genomföra eAT-provet, enligt beslut i AT-nämnden (Läs mer under fliken Medsittning)

Din anmälan ska kompletteras med att du mailar ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (gäller endast utomnordisk läkarexamen) senast måndagen efter sista anmälningsdagen till Kansliet för AT-prov.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Subscribe to eAT-provet RSS