eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i eAT-provet.

Beslut i AT-nämnden.
Ny Behörighet för att deltaga i eAT-provet:
Från och med 2016 ska alla AT-läkare genomfört 4 godkända medsittningar (ett i vardera ämne) för att kunna deltaga.

Giltig bedömningsmall finns att ladda ner längre ner på sidan. Den tidigare medsittningsmallen daterade 2014 gäller om medsittningen är genomförd före 31:a december 2015.

Ifyllda bedömningsmallar skall skickas till:

Institutionen för LIME
Sekretariatet för AT-prov
171 77 Stockholm

Bedömningsmallarna ska skickas i original eller vidimerade kopior senast måndagen efter sista anmälningsdagen från samtliga fyra huvudplaceringar.
Din anmälan registreras först när bedömningsmallarna och ditt examensbevis/beslut från Socialstyrelsen inkommit till Sekretariatet för AT-prov.

Vidimering innebär att en opartisk person har granskat kopian och intygar dess överensstämmelse med originalhandlingen genom att underteckna kopian med sin namnteckning, namnförtydligande och telefonnummer. Tänk på att vidimering måste finnas på varje sida. Det får inte vara vidimerat på baksidan av kopian.

Information om hur eAT-provet går till

Subscribe to eAT-provet RSS