eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Information om AT-provet den 15 maj.
AT-nämnden har beslutat att AT-provet kommer att genomföras som vanligt den 15 maj. Samtidigt följer vi utvecklingen noggrant och vi kommer att ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Eftersom situationen kring Covid-19 innebär många osäkerhetsfaktorer så reserverar vi oss för att beslutet kan komma att ändras.

Anmälan till eAT-provet 15 maj öppnar 6 april kl. 09.00 och stänger 24 april kl. 09.00.

Länken till anmälan kommer att synas när anmälan öppnar under Relaterat.

Fr.o.m 2020 bifogas alla dokument som pdf.format i webbanmälan. Mer information under flikarna Information om anmälan och Information om medsittning .

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Subscribe to eAT-provet RSS