eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till eAT-provet 24 maj 2019 är stängd

Anmälan till eAT-provet 30 augusti öppnar den 24 juni 2019

Din anmälan ska kompletteras med att du mailar ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (det senare gäller endast utomnordisk läkarexamen) till atkansli@ki.se

För att vara behörig att göra AT-provet ska du därefter skicka in bedömningsmallar för dina fyra dvs godkända bedömningsmallar för medsittning (examinationer). Läs mer under fliken Medsittning.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)

Subscribe to eAT-provet RSS