Nämnden för prov efter läkares AT

Institutet/Universitet Ledarmöter Personliga suppleanter
Karolinska Institutet Överläkare
Andreas Carlborg, ordf
Överläkare
Ylva Falkén
Lunds Universitet Docent
Erik Rydberg
Docent
Marie Asp
Umeå Universitet Lektor
Göran Umefjord
Lektor
Christina Ljungberg
Linköpings Universitet Prof.
Stergios Kechagias, vice ordf
Prof.
Carl Johan Östgren
Göteborgs Universitet Docent Lars Börjesson Prof. Distriktsläkare Robert Eggertsen
Uppsala Universitet Prof. Överläkare
Wilhelm Graf
Docent
Per Kristiansson
Örebro Universitet Prof.
Johan Jendle
Överläkare
Maria Ruthgård