eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till eAT-provet 15 maj öppnar den 6 april.
Sista dagen för anmälan är den 24 april!

Anmälningsknappen kommer att finnas högst upp till vänster i den ljusgröna rutan, under "Relaterat".

Tips! Förbered och scanna in dina dokument som ska bifogas i anmälan. Läs mer på informationsflikarna.

Nyheter för dig som anmäler dig för första gången!

Till eAT-provet den 28 februari har vi nya anmälningsrutiner som innebär att alla dokument ska bifogas i webbanmälan. Läs mer under flikarna "Information om anmälan" och "Information om medsittning".

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)