eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till eAT-provet 28 februari öppnar den 20 januari 2020. Sista anmälningsdag är den 9 februari kl. 24.00
(Obs! Kort anmälningstid)
Anmälningsknappen kommer att finnas uppe till vänster under "Relaterat".

Nyheter för dig som anmäler dig för första gången!

Inför eAT-provet den 28 februari har vi nya anmälningsrutiner.
Läs mer under flikarna "Information om anmälan" och "Information om medsittning".

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)