eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Enligt beslut i AT-nämnden ska alla AT-läkare, från och med 2016, ha genomfört fyra godkända medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne, för att genomföra eAT-provet.

Anmälan till novemberprovet är stängd.
Anmälan till eAT-provet 22 februari 2019 öppnar vecka 51.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)