eAT-provet

För att erhålla legitimation efter läkarexamen krävs fullgjord allmäntjänstgöring (AT) och godkänt resultat i skriftlig datorbaserad examination, eAT-provet.

Anmälan till eAT-provet 22 februari 2019 är stängd.

Anmälan till eAT-provet 24 maj öppnar vecka 13.

Din anmälan ska kompletteras med att du mailar ditt examensbevis eller beslut från Socialstyrelsen (gäller endast utomnordisk läkarexamen) till Kansliet för AT-prov.

Alla AT-läkare ska ha genomfört fyra godkända medsittningar, examinationer, ett i vardera ämne, för att genomföra eAT-provet.
Läs mer under fliken Medsittning.

Skrivtid: 09.00-14.00 (5 timmar utan paus)