Skriftlig dator-baserad examination

Skrivtid: kl 9.00-14.00(5 timmar utan paus)

Anmälan till november provet är öppet

Alla som är behöriga (se regler för AT-examination) är välkomna att delta under förutsättning att anmälan samt examensbevis/beslut från Socialstyrelsen har inkommit innan sista anmälningsdag.

Observera att du får en bekräftelse då anmälan är mottagen.

Uppgift om tid, plats och lokal för eAT-provet sänds ut senast två veckor före eAT-provet.